Motorik og daginstitution

Fysioterapi i samarbejde med daginstitutionen

Daginstitutionen spiller en kæmpe rolle i forhold til børns motoriske og fysiske udvikling. Tit er der dog behov for hjælp og vejledning, når pædagoger eller andet omsorgspersonale skal varetage den motoriske og fysiske udvikling hos børn. Af mange forskellige årsager, kan det være udfordrende, at have de rette værktøjer klar til udvikle børn motorisk . Derfor tilbyder vi hos Børneteam Proaktiv et forløb for pædagoger, som gerne vil arbejde med mere aktivitet og bedre træning for motorisk udfordrede børn i daginstitutionen. Formålet med forløbet er at udruste det faglige personale i form af øvelser og viden, der kan udfordrer børn motorisk gennem sjov og leg. Det tætte samarbejde mellem pædagoger og fysioterapeuter, fordrer en naturlig motorisk udfordrende  tilgang til børn, som udvikler dem fysisk. 

Motorisk træning i rolige omgivelser

I Børneteam Proaktivs tilbud om fysioterapi for motorisk udfordrede børn øver børnene sig i at tilegne sig flere kropslige forudsætninger og kompetencer i rolige og trygge omgivelser. Vores fysioterapeuter guider forløbet, men vi inddrager både børn og voksne undervejs. Vi lægger vægt på, at forløbet ikke skal være stressende eller hårdt –  det skal derimod være sjovt og legende. Som pædagog deltager du aktivt i forløbet. Idéen er, at du skal få inspiration og vejledning gennem træningen. Bagefter kan du anvende din nye viden i din daglige praksis med børnene i institutionen.

Praktisk info og kontakt

Til et træningsforløb må gruppen maks bestå af tre børn og én pædagog.
I tilfælde af børn med særlige vanskeligheder foretager vi et vurderingsforløb i samarbejde med forældrene inden opstart hos Børneteam Proaktiv. Hør mere om vurderingsforløbet eller kontakt klinikken med henblik på tilrettelæggelse af et forløb på mail: info@fysioegaa.dk.