Fysioterapi med fokus på neurologi

Vi arbejder med dine neurologiske problematikker

Fysioterapeutisk Specialistteam Egaa i Risskov tilbyder behandling af diverse problematikker i forbindelse med neurologiske lidelser. Vi tilbyder kompetent fysioterapeutisk behandling, som er specifikt målrettet de funktionsnedsættelser og gener, som dine neurologiskelidelse  fører med sig. Et trænings- eller behandlingsforløb hos os, kan være med til at give dig en mindre smertepræget hverdag med en øget mobilitet.
Uanset om dine udfordringer skyldes Sclerose, Parkinson, Apopleksi eller Cerebral Parese, tilrettelægger vores fysioterapeuter din træning specifikt, til at adressere de mål, du gerne indfri.

Behandlingen af neurologiske problematikker retter sig primært imod:

q Optimering af din uafhængighed i dagligdagen: gang- og trappetræning, forflytninger, række- og gribefunktion, med mere
q Styrke- og udholdenhedstræning
q Faldforebyggelse med fokus på balance og koordination
q Forebyggelse af sekundære gener fra muskler og led
q Formidling af information til dig og dine pårørende
Du har ud over individuelt tilrettelagt behandling af dine begrænsninger, i forbindelse med din neurologiske lidelse, også mulighed for at deltage på vores neurologihold. Neurologiholdet er særligt tilrettelagt til dig, der døjer med neurologiske udfordringer.

Tidsbestilling og pris

Du kan bestille en tid til konsultation eller neurologihold ved at ringe til klinikken på tlf: 86 22 22 10,  eller henvende dig personligt i receptionen. Her kan du se holdtider og priser.