Vederlagsfri fysioterapi

Få vederlagsfri fysioterapi ved specifikke sygdomme

Hos Fysioterapeutisk Specialistteam Egaa-Risskov, tilbyder vi mulighed for vederlagsfri fysioterapi. Begrebet dækker over en ordning for specifikke sygdomme, som Sundhedsstyrelsen og Regionen vurderer skal have særlig opmærksomhed. Helt konkret drejer det sig om progressiv kronisk sygdom og svært fysisk handicap. Inden du starter et forløb hos os, kan det derfor betale sig at undersøge, om din problematik eller diagnose opfylder kravene for vederlagsfri behandling.

Hvad indebærer det?

Vederlagsfri fysioterapi indebærer, at du som patient har adgang til fysioterapi uden egenbetaling. Du opnår retten til fysioterapi uden vederlag, hvis du opfylder kriterierne fastlagt af Sundhedsstyrelsen og Regionen. Hos Fysioterapeutisk Specialistteam Egaa-Risskov dækker henvisningen individuelle konsultationer hos en af vores fysioterapeuter, holdtræning eller superviseret individuel træning.
Vores fysioterapeuter fokuserer i forbindelse med den vederlagsfri behandling på, at du gennem målrettet information og individuelt tilrettelagt indsats får de bedste muligheder for behandling og træning. På baggrund af et interview og relevante tests udarbejder du og din fysioterapeut sammen en realistisk målsætning for dit forløb med  fysioterapien. Vi klarer dine udfordringer i samarbejde med dig, og vi tilbyder et inspirerende og motiverende miljø, hvor du er i centrum som både menneske og patient – læs mere om principperne bag Det Gode Forløb her.

Hvem er berettiget til vederlagsfri fysioterapi?

For at komme ind under ordningen, skal du have stillet en diagnose hos en sygehusafdeling eller hos en speciallæge i neurologi (eller en læge med et andet relevant speciale i forhold til din specifikke sygdom). Derudover skal diagnosen optræde på listen over de diagnoser, der blevet vurderet som berettigede – for eksempel Sclerose eller Parkinson.
Du kan blive klogere på ordningen, samt læse mere om, hvem der har ret til vederlagsfri fysioterapi, her.

Yderligere spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til klinikken på tlf: 86 22 22 10, eller henvende dig i receptionen. Her kan du se vores åbningstider.