VI ER IGEN ÅBEN FOR FYSIOTERAPEUT KONSULTATIONER OG GENOPTRÆNING

KONSULTATIONER

Fit&Sund Fysioterapi og Fysioterapeutisk Specialistteam følger løbende sundhedsstyrelsens opdateringer omkring COVID19 og bakker op med alle de forholdsregler der er påkrævet.
Klinikken er som en del af den private sundhedssektor åben for video / telekonsultationer med hjælp til alle samt for fysiske konsultationer til patienter. der har behov for fysisk konsultation for at få løst deres smerte eller funktionsproblemer

Videokonsultationen

Video- og telekonsultationer er et godt relevant alternativ, når det at møde frem fysisk er begrænset eller ikke muligt. Med afsæt i vores erfaringer med videokonsultationer og baseret på en velstruktureret dagsorden, kan videokonsultationen med succes bruges til afdække dit problem og skabe overblik. Med overblikket kommer der indsigt, forståelse og dermed tryghed og sidst men ikke mindst løsninger.

Undersøgelsen / det første møde med dig via video.

Undersøgelsen starter med en dybdegående samtale med dig omkring dit problem. Derefter laver vi en funktions undersøgelse, hvor vi på videoen iagttager dine bevægelser og vurderer i forhold til de symptomer, det evt. fremprovokerer hos dig. Ud fra dette kan der stilles en indledende diagnose. Den efterfølgende indsats vil selvfølgelig være præget af, hvad du kan gøre for at få løst problemstillingen– så fokus i indsatsen er på handling. Dette afviger ikke fra daglig normal praksis, hvor fokus også er på handling mere end på passiv behandling. Hvilket er i rød tråd med forskningen, der peger på, at information og handling er vigtigst, og sekundært kan man supplere med manuel behandling. Så du kan være helt tryg ved videokonsultationen, som opstart på løsningen af dit problem.

Opfølgende videokonsultationer

Vi starter konsultationen med at afdække evt. problemer og effekt af den indsats, du har lavet siden foregående konsultation. Dernæst ser vi vha. video, hvordan du har udført indsatsen. Ud fra denne information laver vi en plan for det videreforløb. Det kan eksempelvis være specifikke mobiliseringer, øvelser eller ergonomiske tiltag, du skal arbejde med. Du vil blive instrueret via video og vi kigger derefter på, hvordan du udfører det, så vi er sikre på, at du har kontrol over indsatsen.

Sådan gør du, når du skal ”møde op” til video konsultation

Videokonsultation via computeren læs guiden til video konsultationen her

Video konsultation via Telefonen Download App Fit&Sund Video fra google play eller Appstore. Når du er gået ind via en af ovenstående adgange lander du i et ”venteværelse” hvorfra fysioterapeuten åbner konsultationen

Fysioterapeuter du kan booke konsultationer hos

Rune Bottcher

Lykke Faurholt Bjerre Hansen

Astrid Pors-Hansen

Malene Andersen

læs mere

Specialister i fysioterapi du kan booke konsultationer hos

Ole Meyer

Lene Skytte

læs mere

Booking

Der er kun et begrænset antal timer åben i online booking. Ring på telefonen, hvis du ingen ledige tider finder i vores online kalender.

Priser

Fysiske konsultationer og genoptræning

Her gælder de normale priser. Se prisliste.

Videokonsultation privat uden lægehenvisning 299 kr.

Videokonsultation med lægehenvisning 153,89 kr.

Mulighed for tilskud fra danmark og nogle sundhedsforsikringer

Fysiske konsultationer

Mulighed for tilskud fra danmark og nogle sundhedsforsikringer